Tegelbruket

OM ARKITEKTEN

En av landets bästa arkitekter formar Tegelbruket

Tegelbruket med sina 53 meter höga hus kommer att utgöra ett landmärke för hela Halmstad, därför har vi varit angelägna om att få en estetiskt tilltalande gestaltning. Valet föll på Magnus Månsson från arkitekt firman Semrén & Månsson, en av Sveriges mest välkända arkitekter. Han har utformat en boendemiljö med ljusa, fina lägenheter och adderat extra boendebonus bland annat i form av gemensamma takterrasser.
– Eftersom det är hyresrätter som byggs har vi varit angelägna om att hålla kostnaderna på rätt nivå men ändå ge Tegelbruket en tydlig identitet och höga boendekvaliteter, kommenterar Magnus Månsson projektet.

magnus-mansson-arkitekt

Magnus Månsson, till höger, tillsammans med Järngrindens dåvarande projekt- och utvecklingschef Markus Furby