Tegelbruket

KVARTERET

Tegelbrukets bostäder uppförs som tre punkthus, Hus A, Hus B och Hus C i illustrationen.

I området planeras också för närservice. Lidl bygger en stor matvarubutik vid Tegelbrukets torg som öppnar under 2019. I januari 2019 öppnar även Nordic Wellness ett gym här. Gymmet kommer att vara öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

För dig som flyttar till Tegelbruket finns gott om parkeringsplatser både för bil och cykel. Runt husen ställs också stora grönytor i ordning med plats gemensamma sittgrupper och lekplatser.

Situationsplan kvarteret